Frågor och svar vid fukt- eller vattenskador i badrummet

Vattenskador i våtutrymmen är inte alltid helt lätta att åtgärda och kan dessutom vara svåra att upptäcka

 • Oupptäckta skador kan i värsta fall leda till en utveckling av giftig luft i ditt hem
 • Det är därför bra att veta hur du ska agera om du misstänker att du fått en vattenläcka i badrummet och hur du ska tänka vid din badrumsrenovering för att minska risken att läckor uppstår i framtiden
 • Här ger vi dig svar på några frågor om vattenskador i badrummet som kan underlätta i planeringen av ditt badrum

Vill du ha mer information? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Kontaktformuläret hittar du här på hemsidan.

Hur ska jag renovera mitt badrum för att minska risken för vattenläckor i Sundsvall?

En noggrann planering av ditt nya badrum med hjälp av en professionell hantverkare är nyckeln till en lyckad badrumsrenovering. Genom att anlita en erfaren hantverkare säkerställer du att ditt badrum renoveras utifrån etablerade regelverk och att rörledningar med mera installeras på ett korrekt sätt. Felaktigt installerade rörledningar är den vanligaste orsaken till vattenläckor i nyinstallationer. Om du är noga med att göra rätt från början kan du minska risken för läckor i framtiden och istället njuta av ditt badrum en lång tid framöver. När du väl har bestämt dig för att renovera ditt badrum i Sundsvall kontakta oss och vi hjälpa dig med planering och installation.

Ta hjälp av våra kunniga hantverkare på Renovera Badrum Sundsvall som kan guida dig rätt när det kommer till val av material och produkter

 • Olika material har olika förutsättningar för att skydda mot vatten- och fuktskador och ibland behövs det hjälp för att fastställa vad som blir bäst för ditt badrum
 • Men även om noggrann planering och rätt material utgör grunden till en minskad risk för framtida vattenskador är arbetet för att förebygga skador inte färdigt direkt när ditt nya badrum är klart
 • Kontinuerlig inspektion av bland annat rör, tätskikt och golvbrunnar är också mycket viktigt för att eventuella vattenläckor ska kunna åtgärdas snabbt och effektivt utan stora ingrepp.

Vad gör jag om jag misstänker en vattenläcka i mitt badrum?

Du har gjort allt du kan för att förebygga risken för läckor i ditt badrum. Du har varit noga med att allt installerats på ett felfritt sätt och inspekterat utrymmet regelbundet. Men vad ska du göra om olyckan trots allt är framme? En läcka eller skada kan upptäckas på olika sätt så det är viktigt att vara uppmärksam på saker som dålig lukt, missfärgningar samt om kakel eller plastmatta släpper från golv och väggar. 

Om du upplever något av dessa problem eller av annan anledning tror att du kan ha fått en läcka är det viktigt att du så snart som möjligt anlitar en auktoriserad installatör

 • Ju mer utbredd läckan är desto mer omfattande blir arbetet med att sanera och åtgärda
 • Därför bör du agera snabbt så fort du misstänker att du har en läcka i ditt badrum
 • Om en vattenläcka leder till skador är det också bra att ha koll på vem som är skyldig att betala för arbetet
 • Se därför över din försäkring för att se vad som täcks av den. Normalt sett täcker försäkringen inte skador som uppstått till följd av felaktig installation
 • Det är ytterligare en anledning till att säkerställa att renoveringen av ditt badrum utförs av en kunnig och behörig hantverkare som följer befintliga regelverk

Kontakta oss på Renovera Badrum Sundsvall som erbjuder gratis rådgivning till både privatpersoner och företag. Skriv in till oss via kontaktformuläret här på hemsidan.

Kontakta oss så gör vi din badrumsrenovering enkel!

När våra plattsättare i Sundsvall utför en badrumsrenovering finns vi med dig genom hela processen. Allt du behöver göra är att kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök. Efter det löser vi resten!