Det här krävs av en plattsättare i Sundsvall för att bli auktoriserad av GVK

När du ska renovera badrum i Sundsvall är det viktigt att arbetet utförs korrekt och med rätt material så att det inte senare uppstår fuktskador som kan bli dyrbara att renovera. Här kan du läsa om varför du bör anlita ett auktoriserat företag med behöriga plattsättare.

När du ska renovera badrum i Sundsvall bör du alltid anlita behöriga hantverkare som utför arbetet. Det är inte bara rörmokare och elektriker som behöver behörighet utan även alla andra hantverkare som snickare, plattsättare och golvläggare. För att utföra arbeten i badrum ska hantverkarna vara certifierade för arbete i våtrum. Det innebär att hantverkarna har specialistkunskap om hur deras respektive arbete ska utföras i våtrum för att minimera riskerna för att det senare uppstår fuktskador. När du ska planera en badrumsrenovering kan du kontakta oss på Luxzio Kakel Design, vi har plattsättare som är auktoriserade av GVK.

 

Anlita auktoriserade plattsättare i Sundsvall

Att som lekman utföra arbetet själv eller anlita en hantverkare som inte är behörig kan få senare konsekvenser eftersom risken för att arbetet inte utförts korrekt eller att felaktigt material använts ökar. Det kan leda till att det uppstår fuktskador som försäkringsbolaget kan neka ersättning för. Det innebär dessutom att utöver alla olägenheter som en ny badrumsrenovering innebär finns också en risk att du får stå för hela kostnaden själv.

 

Vad som krävs för att bli en auktoriserad plattsättare i Sundsvall

Det är företaget som blir auktoriserat av GVK medan plattsättarna får behörighet att utföra arbeten i våtrumsutrymmen. För att företaget ska kunna bli ett auktoriserat företag kräver GVK att företaget har F-skatt och att företagets verksamhet till en betydande del består av våtrumsarbeten varje år. Ett auktoriserat företag ska även ha arbetsledare och plattsättare som har genomgått en behörighetsutbildning hos GVK. Efter godkänd utbildning får plattsättarna en legitimation som visar att de är behöriga plattsättare. Det krävs att plattsättare har yrkesbevis för att kunna erhålla en GVK-behörighet. En behörighet utfärdat från GVK är därför ett bevis på att plattsättarna har en yrkesutbildning och är utbildade för arbete i våtrumsutrymmen.

 

Om GVK, Golvbranschens VåtrumsKontroll

GVK är en stiftelse som består av organisationer och företag som tillsammans arbetar med att ta fram branschregler för hur arbetet med tätskikt ska utföras och vilket material som är godkänt för användning. Syftet med att upprätta branschregler är att minska vattenskador och fuktskador i våtrumsutrymmen. Genom att GVK fortlöpande kontrollerar och vidareutbildar auktoriserade företag kan alla som anlitar en plattsättare som har behörighet genom GVK vara trygga med att arbetet utförs enligt GVK:s branschregler.

 

Anlita ett auktoriserat företag

Luxzio Kakel Design är ett auktoriserat företag som har behöriga plattsättare i Sundsvall. Vi utför tjänster åt både privatpersoner och företag. Du kan kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt hembesök när du vill få hjälp att renovera badrum i Sundsvall

Kontakta oss så gör vi din badrumsrenovering enkel!

När våra plattsättare i Sundsvall utför en badrumsrenovering finns vi med dig genom hela processen. Allt du behöver göra är att kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök. Efter det löser vi resten!